Božičnica, 13. plača, letna nagrada in podobno

Bliža se veseli december, čas praznovanj, obdarovanj in nagrajevanj. Preverili smo kako izgleda nagrajevanje zaposlenih (božičnica, trinajsta plača, nagrada za poslovno uspešnost) skozi davke, prispevke in pogoje, tako za zaposlene, kot tudi za delodajalce.

Verjetno bi težko našli zaposlenega, ki bi se branil dodatnega decembrskega priliva, pa vendar je dobro vedeti, kaj to pomeni za posameznika. Božičnica, trinajsta plača, nagrada, so definirane kot del plače za poslovno uspešnost. Od celotnega dela plače za poslovno uspešnost se obračunajo in plačajo prispevki za socialno varnost delodajalca in delojemalca. V skladu Zdoh-2 pa se v davčno osnovo ne všteva celotni znesek nagrade, temveč le znesek, ki presega višino 100% bruto zadnje znane povprečne mesečne plače v RS.

V praksi to pomeni, da če vam delodajalec nameni nagrado v višini 1.000,00 € bruto (kot božičnico ali trinajsto plačo), bo vaš prihodek 779,00 €, 221,00 € oziroma 22,1% pa je namenjenih za prispevke za plače. Znesek, ki ga plača delodajalec, pa je 1.161,00 €, saj je 16,1% namenjenih še prispevkom na plače.

Pogoji, ki jih mora izpolniti delodajalec, da je plačilo za poslovno uspešnost obravnavano ugodneje (torej, da ni potrebno plačilo dohodnine) so naslednji:

  • Podjetje mora skleniti interni akt z veljavnostjo enega leta,
  • Pravico do izplačila nagrade imajo vsi zaposleni, višina je lahko različna, predhodno pa mora biti določena v internem aktu podjetja.
  • Dohodek je lahko izplačan le enkrat v koledarskem letu, vsem upravičenim delavcem hkrati.
  • Datum izplačila mora biti znan in zapisan v internem aktu podjetja.
  • Delavci morajo biti z internim aktom in datumom izplačila nagrade seznanjeni vsaj en mesec pred izplačilom
  • Bruto znesek nagrade ne sme presegati 100% zadnje znane povprečne mesečne plače v Sloveniji, ki trenutno znaša 1.669,51 €.

V primeru, da bi znesek božičnice oziroma trinajste plače, presegel povprečno mesečno plačo, je presežek obdavčen z dohodnino.

Prav tako je nagrada obdavčena z dohodnino, če zgoraj navedeni pogoji niso izpolnjeni.

Vsekakor pa podjetniki ne smete pozabiti na razliko izplačila regresa za letni dopust, ki mora biti najkasneje do 30.11.2018. V kolikor bi se ta razlika izplačevala v decembru, se je davčno ne sme obravnavati kot regres za letni dopust, temveč kot del plače za poslovno uspešnost.

Preberi še …

25.8.2017 | 5 ' branja
Zakaj coworkanje
Nives Justin
13.6.2023 | 3 ' branja
Ponosni gorenjski lipicanci
Taja Nograšek
27.6.2019 | 4 ' branja
Novosti v svetu podjetništva – maj 2019
Nives Justin