GORENJSKI HEKATON: SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA na dogodku »GORENJSKI HEKATON v izvedbi Bionike, Kovačnice in Mestne občine Kranj«  

BSC, d.o.o., Kranj, PE Kovačnica (v nadaljevanju besedila Kovačnica)  predstavlja dogodek »GORENJSKI HEKATON v izvedbi Bionike, Kovačnice in Mestne občine Kranj«  (v nadaljevanju besedila »hekaton«), ki bo potekal 20. 10. 2023 v Kovačnici (Poštna ulica 4).   

Partnerji projekta: program Bionika, Mestna občina Kranj, Iskraemeco d.d., LOTRIČ Meroslovje d.o.o., T-2 d. o. o., Kontron d.o.o.

Hekaton urejajo spodaj navedena pravila (»pravila hekatona«). S sodelovanjem/prijavo (»udeleženec na hekatonu«) se strinjate, da boste upoštevali pravila hekatona in spoštovali odločitve organizatorjev in sodnikov. 

1. Pregled

Hekaton združuje inovativne mlade ljudi, ki v raznolikih ekipah rešujejo izziv. Izziv je definiran s strani Kovačnice, ki na koncu razglasi zmagovalca. Zmagovalca izbere strokovna komisija.

2. Registracija in organizacija

Udeleženci se s prijavo obvezujejo k udeležbi, Kovačnica pa bo poskrbela za dobro organizacijo: primerno število obrokov čez dan, ustrezne mentorje …

Dogodek je namenjen vsem, ki se registrirajo na obrazcu: https://docs.google.com/forms/d/1vCmcsBcxBxycc5VUR8wp29BAzhdVcQ7c0_DhsTqb9BY/edit in izpolnjujejo  vse ostale prijavne pogoje. S prijavo se udeleženci zavezujejo spoštovati te splošne pogoje in vsa dodatna navodila, ki jih bodo prejeli v sklopu tekmovanja. 

3. Pogoj za udeležbo

Tekmovanja se lahko udeležijo osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • Opravljena registracija, kot navedeno v 2. točki teh splošnih pogojev.
 • O vseh nadaljnjih pogojih in navodilih o poteku hekatona bodo udeleženci obveščeni na posredovani elektronski naslov ali na socialnih omrežjih Kovačnice.
 • Sodelovanje v hekatonu je potrjeno, ko od Kovačnice prejmete »potrditveni mail«.

Nepopolne prijave ali prijave, ki vsebujejo lažne podatke, bodo diskvalificirane. 

Prijave bodo možne do zapolnitve prostih mest. Število prostih mest za udeležence je poslovna skrivnost organizatorja. 

Vsaka od sodelujočih ekip je multidisciplinarna in je lahko sestavljena iz udeležencev različnih profilov in z različnimi izkušnjami. Ekipe bodo štele 3-4 članov.  

Kovačnica si pridržuje pravico, da manjšim ekipam (po tri) dodeli dodatnega člana. 

Število ekip se lahko na dan dogodka spremeni. Sestava ekip in njihovo število je poslovna skrivnost Kovačnice.

Kovačnica bo udeležencem omogočila dostop do povezave Wi-Fi. Vsak od udeležencev bo uporabljal svoj lastni osebni računalnik (v primeru, da ga nima, ga lahko po predhodnem obvestilu zagotovi Kovačnica).  

4. Prispevek

Hekaton od udeležencev zahteva oblikovanje inovativne in demonstrativne rešitve, ki se navezuje na dejanski poslovni problem (»prispevek«). Vsi prispevki na koncu dneva morajo upoštevati naslednje splošne pogoje:

 • Prispevek vsebuje: max. 7-minutni »pitch« z vizualno predstavitvijo (npr. Powerpoint, Canva, Prezi … ).
 • Vsaka ekipa lahko odda le en prispevek. Nepopolni prispevki se lahko diskvalificirajo. 
 • Vsak prispevek mora biti izviren, rezultat ustvarjalnega dela sodelujočih posameznikov ali ekip in  ustvarjen v času dotičnega hekatona.

5. Točkovanje prispevkov

Zmagovalno ekipo bo izbrala komisija strokovnih razsojevalcev (predstavniki organizatorjev, sponzorji in zunanji deležniki) – »sodniki«. Ekipe bodo lahko izbirale med tremi izzivi, ki bodo pripomogli k boljši uporabniški izkušnji industrijskih tehnologij naših projektnih partnerjev:

 • IZZIV 1: Pridružite se izzivu inovacije za oddaljeno kalibracijo!

 Angleški prevod: Join the Remote Calibration Innovation Challenge!

 • IZZIV 2: Pridružite se izzivu oblikovanja uporabniškega vmesnika za pametne števce energije!

Angleški prevod: Join the Energy Smart Meter UI Design Challenge!

 • IZZIV 3: Omočimo inovacije za 5G: Vizija mladih za prihodnost!

Angleški prevod: Empowering 5G Innovation: Youth’s Vision for the Future!

 • IZZIV 4: Kako zvišati odstotek mladih podjetnikov na Gorenjskem?

Prispevki bodo ovrednoteni v skladu z naslednjimi merili:

 1. Kreativnost/inovatinost predlagane rešitve (max. 5 točk na sodnika)   
 2. Kakovost 7-minutnega »pitcha« z vizualno predstavitvijo (max. 5 točk na sodnika)   
 3. Realnost izvedbe in širša uporabnost (max. 5 točk na sodnika)   

Skupni  seštevek točk je končna ocena posameznega ocenjevalca (maksimalno15 točk). Skupni seštevek točk vseh ocenjevalcev določi zmagovalca.  

6. Zmagovalci in nagrade

Predstavitev pred sodniki bo potekala na dan dogodka ob 17. uri, kjer bodo izbrali 3 najboljše ideje (ne glede na izbran izziv). 

Avtorji zmagovalne ekipe dobijo nagrade, ki jih bo Kovačnica objavila na socialnih omrežjih (natančneje na FB dogodku: GORENJSKI HEKATON).

Vsi udeleženci izziva prejmejo tudi praktično oz. promocijsko darilo organizatorja. 

7. Avtorske pravice prispevkov

Udeleženec zagotavlja in jamči, da je prispevek izključno rezultat njegovega izvirnega dela in ne krši  nobenih lastniških pravic ali pravic intelektualne lastnine katerekoli tretje stranke, vključno z – vendar ne omejeno nanje – avtorsko pravico, patenti in blagovnimi znamkami ter ne krši poslovnih skrivnosti  tretjih strank. 

Vse moralne pravice na prispevku ostajajo last udeleženca. Udeleženec se strinja s prenosom vseh  ekonomskih in lastniških pravic ter deležev v udeleženčevem prispevku na Kovačnico, s čimer Kovačnica pridobi vse ekonomske pravice do reprodukcije, distribucije, oddajanja, kopiranja, urejanja, javnega prikazovanja, javnega izvajanja, oddajanja, objavljanja in uporabe, delno ali v celoti, vsakega prispevka na kakršenkoli način brez dodatnih nadomestil med hekatonom in po  njem.

Vsak udeleženec potrjuje in se strinja, da lahko organizator ali drugi udeleženci ali tretje stranke razvijejo ali naročijo dela, ki so podobna prispevku udeleženca ali udeleženčeve ekipe in lahko podobno razvijejo v prihodnosti. Vsak udeleženec se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom zaradi podobnosti takšnih rešitev z njegovim prispevkom ali prispevkom njegove ekipe. 

8. Javne objave

S sodelovanjem v hekatonu se udeleženec strinja z uporabo svojega imena, fotografije in/ali podobe, biografskih podatkov, prispevka in svojih resničnih izjav za potrebe oglaševanja in promocije, vključno z – vendar ne omejeno nanje – objavami v glasilih organizatorja, na spletnih mestih, družabnih omrežjih Kovačnice in partnerjev projekta.  

Udeleženci prav tako pooblaščajo Kovačnico, da obdelujejo njihove podatke v skladu z zgoraj  opisanimi pogoji. Prav tako dovolijo obdelavo svojih slik in objavo le-teh na spletnih straneh, skladno s politiko zasebnosti (fotografije bodo uporabljene zgolj za promocijo in ozaveščanje, ne pa tudi za tržne namene).

Udeleženci prav tako pooblaščajo Kovačnico, da hrani vse videe in slike v svojem digitalnem arhivu največ 5 let od dne, ko so sprejeli te Splošne pogoje sodelovanja. 

9. Odgovornost in oškodovanje

Kovačnica ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki posredno ali neposredno nastane zaradi sodelovanja v hekatona ali vašega prejema, uporabe ali prevzema katerekoli od nagrad oziroma vaše nezmožnosti za prejem, uporabo ali prevzem katerekoli od nagrad.

Poleg tega organizator ne prevzema odgovornosti za:

 • kakršnekoli tehnične okvare, vključno z okvaro kateregakoli telefona, računalnika, omrežja, strojne ali programske opreme in izgube podatkov;
 • nedostopnost katerekoli od storitev;
 • elektronske ali človeške napake, ki lahko nastanejo v administraciji hekatona;
 • kakršnekoli poškodbe ali škodo na osebah ali lastnini, vključno z vašim računalnikom; ali
 • krajo vaše lastnine, ki posredno ali neposredno, v celoti ali  delno, nastane zaradi vaše udeležbe na hekatonu. 

Strinjate se, da Organizatorja odvezujete vsake odgovornosti za kakršnokoli škodo, poškodbe, odškodninske zahtevke, razloge za sodne postopke, odgovornost ali kakršnokoli izgubo, znano ali neznano, absolutno ali pogojno, sedanjo ali prihodnjo, ki nastane zaradi ali v povezavi z:

 • vašim neupoštevanjem pravil hekatona;
 • lažnimi izjavami, ki jih dajete v skladu s pravili hekatona; ali
 • vašo udeležbo v hekatonu. 

10. Splošno

Kovačnica si pridržuje pravico, da po lastni presoji prekliče, spremeni ali zamrzne hekaton v celoti ali delno v primeru goljufije, tehničnih ali drugačnih težav ali v primeru ogrožene integritete hekatona, brez odgovornosti udeležencem.

Kovačnica si pridružuje pravico do diskvalifikacije kateregakoli udeleženca, ki krši pravila hekatona ali za katerega meni, da goljufa ali grozi oziroma nadleguje katerokoli drugo ekipo ali člana ekipe ali predstavnike projektnih partnerjev. 

Če se za katerikoli del teh Splošnih pogojev sodelovanja ugotovi, da je nezakonit ali ga ni mogoče uveljaviti, to na noben način ne vpliva na veljavnost, zakonitost in možnost uveljavitve ostalih določb, ki ostanejo nespremenjene.

Te Splošne pogoje sodelovanja ureja slovenska zakonodaja in podvržena je izključni pristojnosti slovenskih sodišč.

Preberi še …

23.10.2023 | 3 ' branja
GORENJSKI HEKATON: ZMAGOVALCI!
Taja Nograšek
20.5.2020 | < 1 ' branja
Coworkerski gugalnik - vlog na blogu
Nives Justin
14.9.2017 | 4 ' branja
Gremo po izkušnje!
Nives Justin