LIFT-off: Popelji svoj zdravstveni produkt na višji nivo

Drugi pomladanski dan je Kovačnica gostila izjemne strokovnjake s področja razvoja zdravstvenih produktov. V goste je prišel: Peter Bratušek, bivši direktor podjetja ROCHE, Anže Droljc iz podjetja BETTER in Timotej Vitez iz podjetja MESI. Skupaj smo se zbrali na okrogli mizi, kjer smo razpravljali o ključnih vidikih in specifikah razvoja zdravstvenih produktov.

Ključne Ugotovitve:

Razprava je osvetlila zakonitosti in izzive razvoja zdravstvenih produktov, pri čemer so se podjetja strinjala v enotnem stališču. Poudarili so pomen tesnega sodelovanja s kupci pri razvoju produktov ter prepoznali fazo “failanja” fazo kot nujen, četudi neizogiben, korak k uspehu, saj je hitro prepoznavanje in odpravljanje ključno za nadaljnji razvoj.

Izmenjava mnenj je privedla do treh ključnih elementov uspešnega razvoja zdravstvenega produkta:

  1. Znanje in sodelovanje: V procesu razvoja zdravstvenih produktov je ključno globoko razumevanje in tesno sodelovanje znotraj strokovne skupnosti. Posebej zanimivo je spoznanje, da je v zdravstvenem sektorju strokovna javnost izjemno odprta za sodelovanje ter deljenje dragocenih informacij, kar predstavlja pomembno razliko v primerjavi z drugimi industrijami.
  2. Urgentnost in testiranje: Urgentnost je ključnega pomena v procesu razvoja zdravstvenih produktov. Zakaj? Ko se pojavi nujna potreba po rešitvi, se vedno najde nekdo, ki bo pripravljen testirati produkt. Diametralno nasprotno je, če situacija ni urgentna. V tem primeru se lahko testiranje zdravstvenega produkta zavleče v leta.
  3. Vstop na trg: Ključno je, da so koraki pri vstopu na posamezen trg izjemno premišljeni. Pomembno je temeljito analizirati, kje že delujejo veliki igralci na trgu, ter izbrati strategijo vstopa, ki omogoča pridobivanje kredibilnosti postopoma, nato pa na podlagi zaupanja postopoma širiti svojo prodajo.

Meet up:

Po končani razpravi je sledil podjetniški meet up, kjer so udeleženci imeli priložnost za individualne pogovore z gosti dogodka. Prejeli so dragocene nasvete in usmeritve za nadaljnji razvoj svojih zdravstvenih produktov.