Čas je za impact podjetništvo! Kaj ste se pa zdaj zmislili?!

Bolj kot kdajkoli potrebujemo impact podjetnike, ki bodo ne le pripravljeni, temveč stremeli k podvigom, ki prispevajo k reševanju večjih in/ali ključnih težav, ki pestijo svet. Podvigom, ki so dobičkonosni in prinašajo dolgoročen pozitiven vpliv na družbo. #prijetnoskoristnim

KAJ JE IMPACT PODJETNIŠTVO?

Termin »impact podjetništvo« ne nakazuje določene vrste pristopa k podjetništvu, kot ga npr. »socialno podjetništvo«. Impact podjetništvo je tisto, ki ima učinek na dobrobit družbe oziroma okolice. V kontekstu impact podjetništva se z besedo »impact« govori o dobrem vplivu, zato moramo biti pozorni, da pri omembi negativnega to poudarimo.

Za razumevanje impact podjetništva moramo začeti z ozirom na naslednje tri predpostavke:

  • Pomembno je ponotranjiti dejstvo, da vsakršno podjetništvo na nek način učinkuje na družbo. Vsa podjetja imajo direkten vpliv na skupnost, v kateri delujejo (na stranke, na vlagatelje, na zaposlene, na lokalno okolje, ipd.), s čimer posledično ustvarjajo različne tipe in stopnje vpliva na družbo. Dobrega ali slabega.
  • Pa vendar niso vsa podjetja tudi impact podjetja. Pa bi morala biti.
  • In lahko bi bila. Če so ali niso, je odvisno od njihove predanosti in dodane vrednosti vpliva na družbo. #bebetter

KDO JE IMPACT PODJETNIK?

Ljudje ob misli na podjetnike, ki puščajo pečat na okolici, navadno pomislimo na neprofitne in človekoljubne organizacije, kar pa ni nujno enačiti z impact podjetniki. Ti se namreč za namen dobičkonosnosti, trajnosti in vplivanja na družbo zanašajo na marketinške strategije in prodajo, namesto na sponzorje in donacije.

Če teorijo pretvorimo v prakso, se lahko dotaknemo primera, kot je Tesla, ki pristopa k impact podjetništvu v velikanskem obsegu. Ima se, može se! Proizvajalec električnih avtomobilov cilja na stvaritev globalno trajnostnega in cenovno dostopnega energetskega ekosistema, ki bi preusmeril fokus iz fosilnih goriv (IMPACT NA OKOLJE). Podjetje svoje zamisli in vzorce deli s širšo skupnostjo, kar pomeni, da dobesedno vsak lahko profitira na podlagi Teslinih raziskav in razvoja, brez da bi podjetje s tem dodatno zaslužilo – le v namen družbeno odgovornega ravnanja in ustvarjanja pozitivnega učinka na družbo na najvišjem nivoju (IMPACT NA DRUŽBO).

Ker je pojem impact podjetništva dokaj nov, a vendarle edini način za doseganje trajnosti in prijaznosti poslovanja podjetnikov, se je Google (jup, THE Google) odločil, da bo podprl določene organizacije, da spodbujajo impact podjetništvo. In, guess what, Kovačnica je ena izmed njih. <3

Pripravljamo program za vse potencialne in obstoječe podjetnike, read that again … VSE(!), ki si prizadevajo k prijaznem poslovanju in delovanju svojega podjetja – naklonjenemu dobrobiti zaposlenih, lokalne okolice, širše javnosti in nenazadnje naše ljube Zemlje. In pri tem ohranijo odlično poslovanje podjetja!

KAKO BOMO TO DOSEGLI?

Prek projekta Act Imp Act, ki ga financira Google. Pametnejši ljudje od nas so razvili metodologijo, s katero podjetnike vodimo do prijaznejšega in bolj dobičkonosnega poslovanja. Vabimo vas, da se oglasite pri nas, nas pokličete ali nam pišete in poveste, da vam ni vseeno za družbo in naš planet.

Vsak podjetnik, ki se bo priključil naši misiji, bo:

  1. Začel z uvodnim intervjujem z našimi dobrovoljnimi mentorji: da ocenimo začetno stanje,  pogledamo, kje so opcije za napredek in …
  2. Naredil individualni plan za doseganje teh ciljev.
  3. Deležen programa usposabljanja, ki je kombinacija skupinskih, poglobljenih, interaktivnih delavnic; individualnega mentorja/ekspertnih svetovalcev, in drugih oblik »custom made« podpore … ma, če bo potrebno, bomo postavili zvezde na pravo mesto zate!

Poleg tega, da Google pomaga podpornim organizacijam za podjetništvo, kot je Kovačnica, pa ima v Bruslju rezerviranega še kar nekaj denarja, da z nepovratnimi sredstvi podpre impact podjetnike. Pripravljata se 2 sklada:

  • Aspire sklad: za vse potencialne podjetnike, ki bodo na svojo podjetniško pot že zakorakali z mislijo na zaposlene, okolico in svet;
  • Grow sklad: za obstoječe podjetnike, ki bodo z vključitvijo v program malce popravili svojo smer plovbe v lepši svet ?.

Za več informacij pokliči/pišu Maticu: 04 55 55 256 ali matic.lah@bsc-kranj.si!